КЕРАМОСИЛИКАТ ООД - Фирма, специализирана в производството на термоустойчива и техническа керамика, тигли, поти, ладии, ладийки, купелки, муфели, тръби, филтри за чугун, златарска и зъботехническа керамика
 
 
» Тигли
Тигли за анализ на въглерод и сяра
» Филтри
Керамични филтри за чугунолеене
» Поти
Поти за топене на цветни метали
» Ладии
Ладии за определяне на вълерод и сяра
» Изолатори
Керамични изолатори

Керамични филтри за чугунолеене

Керамични филтри за чугунолеене

Керамични филтри, предназначени за чугунолеенето и леене на други метали.



Размери
/mm/
Брой на отво-рите
Диаме-тър на отвора D /mm/
Обща
повърх-
ност на
отворите
/mm2/
Пропуск-вателна способ-ност
A
B
C
+0
55
-1,8
+0
55
-1,8
+0
12,7
-0,7
314
+0,15
2,5
-0,15
1,541
65

   
   

web design TransSoft