КЕРАМОСИЛИКАТ ООД - Фирма, специализирана в производството на термоустойчива и техническа керамика, тигли, поти, ладии, ладийки, купелки, муфели, тръби, филтри за чугун, златарска и зъботехническа керамика
 
 

» Тигли
Тигли за анализ на въглерод и сяра

» Филтри
Керамични филтри за чугунолеене
» Поти
Поти за топене на цветни метали
» Ладии
Ладии за определяне на вълерод и сяра
» Изолатори
Керамични изолатори

КЕРАМИЧНИ ИЗОЛАТОРИ

КЕРАМИЧНИ ИЗОЛАТОРИ

Керамични изолатори


Модел
d1
d2
h

   
   

web design TransSoft